PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARIPeriferik damar hastalıkları nedir?

Periferik damar hastalıkları terimi genel olarak vücudumuzdaki atardamarların hastalıkalarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Atardamar hastalıkları genellikle damar sertliği (ateroskleroz), diyabet ve yaş faktörlerinin birlikte oluşturdukları durumlardır. Bu nedenle hassas ve çok yönlü yaklaşım gerektiren bir hasta grubu söz konusudur.

Periferik damar hastalıklarının belirtileri nelerdir?

Genellikle bacak damarlarında görülen bu durum, yürüme güçlüğü, kaslarda çabuk yorulma, parmak uçlarında soğukluk, solukluk ve hissizlik şikayetleri yaratır. Giderek yürüme mesafesinin kısalması, kaslarda incelme görülmesi deride solukluk ya da morarma ve ciltte yaralar açılması hastalığın ilerlediğini gösteren belirtilerdir. Gerekli tedaviler yapılmadığında uzuv kaybına neden olabilir.

Periferik damar hastalıklarının tedavisinde neler yapılabilir?

Anjiyoplasti, balon, stent işlemleri ve cerrahi uygulamalar bu hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bazı hastalarda cerrahi ve anjiyoplasti işlemlerinin birlikte kullanılması gerekir. Bu tür bir arada yapılan işlemlere “hibrid girişimler” adı verilir.


Resim 1: Karın boşluğundaki atardamarların tıkanıklığında yapılan bypass işlemi (Aorto-bi-iliak bypass)


Resim 2: Atardamardaki darlık bölgesine uygulanan balon anjioplasti ve stent işlemi.


Resim 3: Bacak Damar tıkanıklığında bypass işlemi (Femoro-popliteal bypass).

Günümüzde ilaç salınımlı stentler, ilaçlı balonlar ve mikroşirürji düzeyindeki girişimler sayesinde uzuv kayıpları çok azalmıştır. Erken tanı ve zamanında yapılan girişimler başarılı tedavilerdeki en önemli unsurlardır. Bu nedenle şeker hastalığı ve kronik böbrek hastalığı gibi damar yapısını dejenere eden bir hastalığınız var ise ya da sigara kullanıcısı iseniz, ya da yürümenizi engelleyen ağrı, uyuşukluk ve bacaklarınızda çabuk yorulma gibi bir yakınmanız varsa mutlaka ilgili hekime başvurun ve yıllık periodik kontrolünüzü yaptırın.

Periferik Damar Hastalıklarını önlemek için neler yapılmalıdır:

1) Sigaranın terk edilmesi
2) Hipertansiyonun kontrolü
3) Kan şekerinin kontrolü
4) Beslenme alışkanlığının düzenlenmesi ve kilo kontrolü,
5) Egzersiz,
6) Kolesterol düzeylerinin kontrol altında tutulması Periferik Damar Hastalığı riskini büyük ölçüde azaltacaktır.