Atardamar Anevrizmaları ve Cerrahi Tedavileri

Atardamar Anevrizmaları ve Cerrahi Tedavileri:


Anevrizma nedir?

Anevrizma genellikle büyük çaplı atardamarları ilgilendiren, damar duvarında zayıflama ve genişleme ile seyreden bir hastalıktır. Çoğu kez belirti vermez, ani ve şiddetli kanamalara yol açar. Ani ölüm riski taşır. Genellikle, kalpten çıkan ana atardamarı (aorta) tutar ve kalıtsal bir eğilim gösterir. Bu nedenle ailede anevrizma öyküsü bulunan bireylerin mutlaka bu bakımdan incelenmeleri ve izlenmeleri gerekir.

Resim 1: Göğüs boşluğu ve karın boşluğundaki aort anevrizmaları

Anevrizma tedavisi nasıl yapılır?

Tedavide açık cerrahi ve kateter yoluyla damar içerisinden tamir (endovasküler tedavi) yöntemleri kullanılır. Endovasküler yöntem eğer anevrizmanın yeri ve biçimi uygun ise ilk tercih edilecek metottur. Günümüzde anevrizmaların %60’ı endovasküler yol ile tedavi edilmektedir.

Resim 2: Abdominal (karın boşluğu) Aort Anevrizmasının Endovasküler tamiri.


Resim 3: Torakal (göğüs boşluğu) Aort Anevrizmasının Endovasküler tamiri

Anevrizmanın açık tedavisinde ilgili bölgedeki dolaşım kısa süreli durdurulur. Onarım yapıldıktan sonra dolaşım eski haline getirilir. Günümüzde anevrizma operasyonları gelişen teknolojinin katkısı ile güvenle uygulanabilir duruma gelmiştir.


Resim 4: Asendan (çıkan) Aort Anevrizmasının açık cerrahi tedavisi


Resim 5: Arkus Aorta (Aort arkı) Anevrizması açık cerrahi tedavisi


Resim 6: Abdominal (karın boşluğu) Aort Anevrizması açık cerrahi tedavisi

Anevrizma oluşumu nasıl önlenebilir, nelere dikkat edilmelidir?

Anevrizma atardamar duvarındaki elastik liflerin tahrip olması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Sigara dumanının içerdiği toksinlerin elastik lifler tahrip ettiği bilinmektedir. Yüksek tansiyon ise damar duvarının aşırı gerilmesine sebep olarak bu liflerin tahribini arttırır. Anevrizma oluşumundaki önemli faktörlerden birisi de kalıtımdır. Genetik olarak risk altında bulunan bireylerin erken dönemde belirlenmesi ve koruyucu tedaviler uygulanması anevrizma oluşumunu önlemede etkilidir.